Debat: Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?