De var helt enige – bare ikke om beslutningen

Alle i Hillerød Byråd synes at sociale klausuler er en god ide. Men der er vild uenighed om, hvordan de skal gennemføres

Foto: Claus Kjærsgaard