De røde tal er knap så store som sidste gang i CT AF 21. FEBRUAR 2008 ApS

<p>Der er fortsat tab hos CT AF 21. FEBRUAR 2008 ApS, men det er mindre end året før.</p>