De lokale politikere ser tiden an

Borgmester og formand for Sammenlægningsudvalget Jesper Bach:1. Det får det ikke. I kraft af, at dommen er anket, så har denne opsættende virkning. Den får ingen indflydelse. Sådan er retsstillingen.2. Nej. Da vælgerne skulle stemme på, hvem der skulle ind i Sammenlægningsudvalget, så var de klar over, at der var en igangværende retssag og hvad den kunne ende med. Vælgerne bestemte, at Peter Brixtofte skulle ind i Sammenlægningsudvalget, og den dom respekterer jeg.Borgmester Lars Carpens, Venstre:1. Jeg henholder mig til det juridiske – alt andet er fiktivt. Når den endelig dom foreligger, så må man forholde sig til den. Vi skal ikke før forholde os til det.2. Næh, de facto har Peter jo ikke reel indflydelse på tingene. Han er jo ikke en del af konstitueringen, så han er ikke i den henseende noget problem. Lisbet Harsvik, Socialdemokraterne:1. Altså jeg vil sige det sådan, at hvis jeg var ham, så ville jeg trække mig. Vælger han at blive siddende, så syntes jeg at han skulle begynde at passe sit arbejde. Og ikke gå før tid som ved det seneste møde i Sammenlægningsudvalget. Ellers vil jeg sige, at det er op til domstolene, at træffe en afgørelse.2. Det vil ikke umiddelbart blive et problem. Han har stadig kun 1 mandat, men man kan selvfølgelig sige at det gør noget ved folks retfærdighedsfølelse. Men generelt tror jeg ikke det vil blive et problem.Susanne Mortensen, Konservative:1. Nej. Landets love foreskriver jo, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Derfor må man betragte Peter Brixtofte som uskyldig, indtil dommen eventuelt stadfæstes.2. Nej, for det er jo borgerne, der har valgt ham til det. Jeg har flere gange udtalt, at jeg ikke mener, at Peter Brixtofte med sin historie har kvalificeret sig til at sidde med i ledelsen af den nye kommune. Hvilket han jo så heller ikke er kommet til. Men når en stor nok gruppe vælgere mener, at han har kvalificeret sig til at sidde i Sammenlægningsudvalget, så må han selvfølgelig gøre det, så længe det ikke strider mod loven.Henrik Nord, De Radikale:1. Nej, ikke når han anker den. Måske kan der blive tale om ekskludering på længere sigt, hvis han bliver endeligt dømt. Men det er jo ikke op til os at beslutte, den slags er der regler for.2. Nej, for man kan sagtens have mange forskellige mennesker siddende i et Sammenlægningsudvalg. Men dommen kan måske give Peter Brixtofte et troværdighedsproblem overfor os andre politikere. Hvis noget, man har gjort, er blevet erklæret ulovligt af en domstol, vil man nok altid miste noget troværdighed i forhold til omverdenen.Øjvind Vilsholm, Enhedslisten:1. Ikke nu og her, for han har jo anket dommen. Min personlige opfattelse af sagen er, at Peter Brixtofte har begået noget kriminelt. Men det er grundstenen i vores retssamfund, at man er uskyldig til det modsatte er bevist, så derfor kan vi selvfølgelig ikke gøre andet, end at lade ham blive siddende indtil videre.2. Så lidt som han engagerer sig, har vi ikke noget troværdighedsproblem. Men hvis han havde nogen betydningsfulde poster, ville jeg bestemt opfordre ham til at trække sig. Kurt Bork Christensen, Furesø-listen:1. Det mener jeg ikke, at det bør på nuværende tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at han har været tilbageholdt eller fået inddraget sit pas. Han har appelleret dommen og er blevet frikendt for det ene forhold. Nu må vi lige vente og se hvad der sker i landsretten. Der har været ballade nok i Farum, så nu skal der falde lidt ro på.2. Ikke umiddelbart. Han har jo kun 1 mandat, så han har stadig meget begrænset indflydelse i Sammenlægningsudvalget. Det mener jeg ikke er det store problem. Og jeg syntes, at det han har vist indtil nu i Sammenlægningsudvalget har været ligeså seriøst, som det alle vi andre har lavet.Helene Lund, SF:1. Det bør det ikke umiddelbart. Det er op til landsretten at afgøre, vi bliver nødt til at følge landets love. Længere er den ikke.2. Vi bliver nødt til at følge landets love, og så er det ligegyldigt hvad vi andre mener.