De fattige betaler

Torben Kjær

Frederiksværksgade 49, Hillerød, skriver:

Satspuljen, der hvert år koster mennesker med de laveste indkomster tusindvis af kroner, som Folketinget undtaget Enhedslisten deler ud til sociale formål, kan ikke afskaffes hurtigt nok – ifølge Finansministeriets seneste opgørelse er handicappede sakket op til 7.140 kroner bagud i indkomst alene på grund af satspuljen, og beløbet bliver større år for år.

Det er undergravende for velfærdssamfundet og skaber større ulighed, at sociale forhold som hjælp til psykisk syge og alkoholikerbørn skal betales af dem, der har de dårligste indkomster. Folkepensionister, handicappede og arbejdsløse trækkes i indkomst for at hjælpe endnu dårligere stillede – som at fodre hunden med dens egen hale!

Det er fattigt i et af verdens rigeste lande, og det bliver spændende at se, hvilke partier der vil være med til at afskaffe den urimelige satspulje, når Enhedslisten stiller forslag herom, og i stedet betaler hjælpen til psykisk syge, alkoholikerbørn og andre gode formål over den fælleskasse, som vi alle betaler til.