Danske Regioner: Aftale glemmer socialpsykiatrien

Ny aftale om pladser i behandlingspsykiatrien mangler fokus på socialpsykiatrien, mener Danske Regioner.