Danske kraftværker sender kullene på pension

Storstilet udskiftning på kraftværkerne af kul med træ skal reducere den danske CO2-udledning markant.