Danske indsatte har god plads i cellerne

Udgiften per indsat i danske fængsler er næsten dobbelt så høj som gennemsnittet i hele Europa.

Et værelse på mellem syv og 12 kvadratmeter lyder ikke af meget, men det er den plads, de indsatte har i cellerne i de danske fængsler.

Sammenligner man med de øvrige europæiske lande, så er der tale om en ret så rummelig bolig.

Kun i Monaco og enkelte steder i Irland er cellerne større end 12 kvadratmeter. Mere trængt er det at være i brummen i Letland, hvor cellerne er mellem to og en halv og tre kvadratmeter.

Det viser nye fængselsstatistikker fra Europarådet. Oplysningerne er per 1. september 2013.

Her sad 4091 personer fængslet i Danmark, hvilket svarer til en belægning på 98,6 procent. 12 af de danske indsatte var under 18 år, mens ingen var 80 år eller derover.

Det betyder samtidig, at der sad 73 fængslede per 100.000 indbyggere. Det hører til i den lavere ende af de europæiske lande.

Tallet undergås dog af flere miniputnationer, de øvrige nordiske lande samt Holland og Slovenien.

I gennemsnit var der 136,3 fængslede per 100.000 indbyggere i de europæiske lande per 1. september 2013.

Udgifterne til de indsatte varierer meget fra land til land.

I Danmark koster en indsat 1385 kroner om dagen, hvilket er næsten dobbelt så højt som den gennemsnitlige indsatte i Europa, der koster 722 kroner om dagen.

I Rusland koster en indsat beskedne 15 kroner om dagen, mens en indsat i Sverige koster 2360 kroner. Hver af San Marinos to indsatte koster 5100 kroner om dagen.

I alt blev der brugt 25,4 milliarder euro, cirka 189 milliarder kroner, i 2012 på fængsler i de europæiske lande.

Den gennemsnitlige indsat i Europa er en mand på 34 år, som sidder fængslet i otte måneder.

Europarådet er en 66 år gammel institution, der blandt andet har til opgave at sikre, at de 47 medlemslande – heriblandt alle 28 EU-lande – overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.