Danske farvande reserveres til statslige vindmølleparker

Regeringen vil sikre sig, at gyldne ressourcer i de danske farvande ikke går til private aktører.