Er farven grøn lig med natur?

’Bevar Sømosen’ er et initiativ, som bekymrede borgere har taget for at få stoppet den planlagte udvidelse af DTU Campus.

Claus Hansen, Cand.scient i biologi, Ålegårdsvej 29, Skovlunde

Biodiversiteten er et væsentligt emne, der optager mange i denne tid. Man skal ikke beskæftige sig meget med dette emne, før det bliver klart, at den allervæsentligste faktor i nedgangen af biodiversiteten er pladsmangel, altså mangel på levesteder og fødekilder, hvor selv de mindste områder med levesteder og føde har stor betydning.

Det er værd at pointere, at mosen og omgivelserne hænger sammen som et hele og at begge dele er nødvendige, hvis biodiversiteten skal bevares.

Både de organismer, der lever mere eller mindre permanent i mosen, og de organismer, der kommer på besøg, udgør jo biodiversiteten. Sømosen er mere end blot vandfladen, den er også i høj grad de omliggende arealer.

Fuglene bruger arealerne omkring mosen i trængte situationer, hejren om vinteren og tidligt på foråret når gæssene ankommer, er de direkte afhængige af dem. Den habitats direktiv IV fredede spidssnudede frø bruger dem til overvintring.

Dyr og fugle har en evne til at ”scanne” et område og de afgør lynhurtigt om det kan betale sig at slå sig ned. Det er ikke bare et spørgsmål om en vandflade, men også rundt om vandfladen. Rørhøgen og musvågen yngler ikke i mose området men gæster kun. Det samme gælder for mange andre arter, der har brug for plads. Bliver det for trangt, så finder de andre steder at bo.

Ballerup kommune kan ikke kalde sig grøn fordi der er græsplæner mellem virksomhederne i Lautrup, men kan kun blive det ved at give naturen plads.

Kommunens gentagne dispensationer fra mosens søbeskyttelseslinje har forringet biodiversiteten yderligere ved hvert nyt byggeri.

Vil den kommende Amphi Consult undersøgelse kun have fokus på hvilke fredningsmæssige hindringer, der vil kunne stoppe det planlagte byggeri? Eller vil den også afdække byggeriets konsekvens for moseområdets biodiversitet?