Dansk diskriminationslov er fuld af huller

Menneskeretsinstitut opfordrer den kommende regering til en ny kurs for menneskerettigheder i Danmark.