Danmark sidder fast i lavvækstfælde

Foto: Brian Bergmann, Jan Rossil

Efter på målfoto at have været i teknisk recession i 2. halvår 2011, bevægede dansk økonomi sig igen fremad i 1. kvartal 2012 med en moderat sæsonkorrigeret vækst på 0,4 pct. Det viser dagens reviderede nationalregnskabstal for 1. kvartal. Men der er kun tale om et lille pusterum og årsvæksten er helt i bund. Privatforbruget fortsætter med at skuffe, mens investeringerne overraskede positivt i 1. kvartal.