Danmark i renæssancen

I forlængelse af den foredragsrække, som begyndte med "Harald Blåtand og Vikingetiden" følger nu et foredrag om renæssancen. NETOP Jægerspris har fået lektor Henning Nørhøj fra Haslev til at fortælle om denne konfliktfyldte og udviklingsrige periode i Danmarks historie. Foredraget finder sted i Elværket på mandag den 13. november kl. 19.30. Biletter á kr. 60,- kan købes ved indgangen.

Renæssancen begynder i Danmark i begyndelsen af 1500-tallet med Christians d. 2. regeringstid. Men det var først og fremmest reformationens indførelse i 1536, der satte os forbindelse med det sydlige udland, nemlig Tyskland, og satte os danskere i gang med et oprør mod den katolske kristendom og kirke.

Foredraget vil skildre de politiske og økonomiske forhold i begyndelsen af 1500-tallet, som førte til den borgerkrig, vi kalder "Grevens fejde" og som førte til dannelsen af den lutherske kirke herhjemme. Foredraget kommer ind på de store personligheder i reformationstiden såsom Hans Tavsen og Peder Palladius, som blev Sjællands biskop og kongens rådgiver.

Et synligt udtryk for renæssancen i Danmark blev nye tanker om undervisning. Herlufsholms skole blev grundlagt i 1565 af Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Alt i alt blomstrede kulturlivet og videnskaben i slutningen af 1500-tallet under Frederik d. 2s regering. – ikke mindst koncentreret om astronomen Tycho Brahe.

Men det er ikke mindst Christian d. 4., som vi kender som den store renæssancefyrste i Danmark. I hans lange regeringstid fra 1588 til 1648 blomstrede kunst og arkitektur. Med sine byggeforetagender har Christian d. 4. efterladt et synligt udtryk for renæssancen i Danmark.

I ord og billeder vil foredraget skildre denne spændende tid i Danmarks historie.