Danmark eksamineret i menneskerettigheder

Der blev talt en del om vold i hjemmet, da Danmark mandag blev eksamineret i menneskerettigheder i FN.

Det var en glad departementschef for Udenrigsministeriet, Claus Grube, der mandag klokken 18 kom ud fra en tre timer lang eksamination af Danmarks forhold til menneskerettighederne.

– Det var en god oplevelse. Jeg synes, det var en god dialog med en stor kreds af FN's medlemslande, siger Claus Grube efter eksaminationen ved FN's Menneskerettighedsråd i Geneve i Schweiz.

Eksaminationen bygger blandt andet på en 23 sider lang national rapport, som regeringen har udarbejdet.

Men under eksaminationen ville en del af "sensorerne" gerne tale om emner, som den danske regering ikke har selv har lagt vægt på.

– Et af de temaer, som mange tog op i deres indlæg, handlede om vold mod kvinder og børn i hjemmet. Det var ikke umiddelbart noget, som jeg havde opfattet som et større problem i Danmark, siger Claus Grube.

Efter mandagens eksamination får Danmark 48 timer til i dialog med sekretariatet for FN's Menneskerettighedsråd at tage stilling til de anbefalinger, som fremkom på mødet.

Derefter udarbejdet sekretariatet en supplerende rapport til den danske rapport, som skal godkendes ved en samling i Menneskerettighedsrådet til september.

– Det er først til den tid, man kan vurdere, i hvilket omfang Danmark har bestået eller ej, siger Claus Grube.

Det er første gang, Danmark er blandt de FN-lande, som bliver eksamineret i menneskerettigheder. Næste gang bliver i 2015.

Socialdemokraterne har forud for eksaminationen kaldt regeringens rapport "et skønmaleri".

Den socialdemokratiske udenrigsordfører, Jeppe Kofod, undrer sig blandt andet over, at rapporten ikke nævner noget om sagen om de årelange afslag på statsborgerskab til unge statsløse.