Dagsinstitutioner får fælles ledere

Ledelse og kvalitet på børneområdet får et løft med ny struktur, fastslår Berit Torm (V), formand for Børneudvalget

Foto: Morten Timm

Furesø Kommunes 36 daginstitutioner samles nu i fire områder med hver sin områdeleder. Og de 18 kommunale fritidshjem og fritidsklubber bliver til syv institutioner – hver med en overordnet leder.

Det er hovedtrækkene i en ny organisations- og ledelsesstruktur i kommunens daginstitutioner, fritidshjem og fritidsklubber. Det har Børneudvalget og Skoleudvalget i Furesø Kommune netop vedtaget.

Ændringerne træder i kraft 1. januar 2009.

"I dag er det sådan, at der ude på hver enkelt institution sidder en leder, som skal kunne det hele – betale regninger, ansætte medarbejdere, bestille varer, styre budget, passe børn, skabe medarbejderudvikling m.v. I den nye struktur får de daglige ledere tid til at koncentrere sig om pædagogisk ledelse og personaleledelse, mens områdelederne kan arbejde strategisk med sikker drift og sammenhængende udvikling af sit område," siger Berit Torm (V), formand for Børneudvalget.

Hun fortsætter:

"Det betyder, at den enkelte kan udvikle sine kompetencer netop i forhold til kerneopgaven i jobbet, og det tror jeg, forældrene vil opleve som bedre kvalitet og mere kontakt i hverdagen".

Forandringerne sker først og fremmest for at skabe større faglige miljøer, der åbner for helt nye muligheder, f.eks. flere eksperimenterende ture indenfor emner, som interesserer en børnegruppe, eller en mere fleksibel brug af vikarer, som knyttes til flere børnegrupper og kommer til at kende hverdagen bedre.

Det skulle gerne give kvaliteten i de enkelte institutioner og fritidstilbud bedre kår, og der kan sættes handling bag ord i forhold til mål om helhed og sammenhæng i dagpasnings- og skolepolitikkerne, tilføjer udvalgsformanden.

De nuværende ledere fortsætter som daglige ledere i institutionerne med reference til områdelederne, men der bliver fjernet en række administrative opgaver. Institutionernes souschefer frigøres fra ledelsesfunktioner og ansættes i stedet som pædagoger med ansvar for nøglefunktioner i børnenes hverdag.