Dagplejen fortsætter som én enhed

Børneudvalget har besluttet, at dagplejen skal fortsætte uændret med legestuer i Lynge og Blovstrød

Foto: Michael Braunstein

Dagplejen fortsætter som én enhed med én bestyrelse. Dagplejen fortsætter uændret med legestuer i henholdsvis Lynge og Blovstrød. Dagplejens budget reguleres, jævnfør budgetstyrings-principperne. Sagen oversendes endvidere til budgetforhandlingerne for 2013-2016 med henblik på en drøftelse af, hvorledes dagplejen kan styrkes.