Dagplejeforældre mødte politikere

Omkring 70 forældre, dagplejere og pædagoger deltog, da dagplejeforældre holdt møde om de planlagte strukturændringerne på pasningsområdet.

Strukturændringerne skal ske for at opnå en besparelse på 8.4 mio. kr.

Forslagene til ændringer er i øjeblikket til høring, og dagplejeforældrene kæmper for at undgå at dagplejen lukkes som en selvstændig enhed og underlægges seks regionale centre.

Forældrene havde valgt at invitere hele Opvækst- og Uddannelsesudvalget med.

Udvalget havde dog valgt at lade sig repræsentere af formanden Jesper Henriksen (S).

Også Charlotte Jacobsen (FOA), Palle Skov (Direktør for Opvækst, Uddannelse og

IKT) og Pia Adelsten (Dansk

Folkeparti, Byråd og Folketinget) var inviteret med til mødet.

Høringsfasen omkring struktur løber frem til den 10 maj. Efter planen skal en ny struktur for dagplejen vedtages af byrådet den 22. juni.