Dagpenge: R er klar til at ændre genoptjeningsregler

De Radikale vil fastholde S og V i fælles dagpengereform, siger partiets leder til Jyllands-Posten.

De Radikale skyder det politiske efterår i gang med et forsøg på at fastholde Socialdemokraterne og Venstre-regeringen i en stram dagpengeløsning.

Partiet foreslår ifølge Jyllands-Posten en aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne og De Radikale.

Alle tre partier har tilsluttet sig retningslinjerne for den dagpengekommission, som SR-regeringen nedsatte. En afgørende forudsætning for kommissionens arbejde er, at reformen ikke må koste penge eller mindske arbejdsudbuddet.

– Vi tre partier udgør en ansvarlighedens akse, som jeg meget gerne ser bygge bro hen over midten i dansk politik. Og i forhold til dagpenge skal en reform ske inden for kommissoriets rammer, siger den radikale leder Morten Østergaard til Jyllands-Posten.

Et af de store kritikpunkter ved det nuværende system er genoptjeningsreglerne. Dem er Morten Østergaard villig til at kigge på, så eksempelvis kortere ansættelser og vikariater blive mere attraktive.

– Hvis balancen er den samme, giver det god mening, siger han.

Socialdemokraterne vil afvente kommissionens rapport, før partiet udtaler sig, mens Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, gør det klart, at partiet håber på en så bred aftale som muligt.

– Man skal være forsigtig med at male sig ind i et hjørne med S og R, før dagpengekommissionen har præsenteret sine anbefalinger, siger han.

Dagpengekommissionen med den tidligere økonomiske vismand Nina Smith i spidsen ventes inden længe at komme med forslag til et nyt dagpengesystem.