Daglige historietimer under lockouten

Det Nationalhistoriske Museum tilbyder nu lockout-ramte skolebørn en daglig dosis danmarkshistorie