Cyklistforbund sætter fokus på fire problemveje i Hillerød

Fire strækninger står først i køen til forbedringer for cyklisterne, mener Dansk Cyklistforbund i Hillerød

Foto: Mette Dolmer Thygesen

Fire strækninger skal prioriteres højest, når det gælder bedre forhold for cyklisterne. Det mener Dansk Cyklistforbunds afdeling i Hillerød, som har meldt ud, at de helst ser problemerne løst for cyklister på fire kritiske steder i Hillerød. "Vi har lavet spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne og udpeget nogle steder, der skal gøres noget ved. To strækninger har vi vægtet, fordi der er meget trafik og mange cyklister, og to strækninger, fordi det er skoleveje. Der er også mange andre steder, hvor der er problemer, men bare det få gjort noget ved de fire steder her, vil sikkert tage flere år," siger formand Jesper Jerlang. Der er generelt masser af god vilje blandt politikerne til at gøre noget ved forholdene for cyklisterne, mener han, men når det kommer til handling, kniber det mere. "Der er stumper af cykelstier i kommunen, men ingen sammenhæng mellem dem. Uanset hvor man cykler, kommer man til at krydse steder, hvor der ikke er cykelsti. Vi har haft masser af god dialog med kommunen, men der er langt fra dialogen til, at der sker noget," mener Jesper Jerlang, som understreger, at det er dejligt, sundt og at cykle – men at det kræver, at folk tør det, og at forholdene er gode. De fire strækninger er følgende – i prioriteret rækkefølge:

Videoklip: Se turen rundt med Jesper Jerlang

Problem

: Vejen er meget smal, og der mangler en cykelsti. "Det er en rigtig ubehagelig strækning. Hvis der kommer en bil og en bus, der skal overhale, er der ingen plads. Min 10-årige datter tør slet ikke cykle her og står helst af cyklen og trækker den på fortovet," siger Jesper Jerlang.

Løsning

:"Som en større løsning kunne man stoppe for gennemkørende trafik her. Der er utroligt meget trafik, som burde køre ad Carlsbergvej eller udenom byen. Så man kunne lukke eller ensrette vejen. En mindre løsning kunne være at sikre, at busser og biler ikke overhaler cyklister på strækningen med et skilt med overhaling af cyklister forbudt. Og en del af vejen er ikke stribet af, så der er overhaling forbudt. Det ville være en hjælp at få det gjort."

Problem

: "Banestien er en god strækning for fodgængere og cyklister, og mange bruger den. Men der er et farligt sted, hvor den krydser Milnersvej. Her er dårlige oversigtsforhold, så bilisterne ikke kan se de krydsende cyklister, og bilisterne tenderer også til at køre lidt for hurtigt."

Løsning

: "Man bør lave en hævet flade, som markerer, at her krydser cyklisterne. Det er et projekt i den realistiske ende, som også kan betyde, at bilisterne sætter farten ned på strækningen."

Problem

: Jespervej er en meget smal vej, hvor der ikke er cykelsti, men til gengæld meget trafik. "Nogle steder har asfalten det ikke så godt, og cyklisterne er nødt til at svinge ud på kørebanen. Men de kan være svære for bilisterne at se, når de kommer i et sving, for der er ikke gode oversigtsforhold. Det er et utroligt usikkert sted at cykle," siger Jesper Jerlang og påpeger, at problemet er endnu værre i weekenden, når mange parkerer ved legepladsen Eghjorten.

Løsning

: En cykelsti – for eksempel en dobbeltrettet i den ene side af vejen. "Det er selvfølgelig ikke billigt at lave cykelsti, men kommunen er gået i gang med at se på, hvad det vil koste. Men som cyklist er det ekstremt utrygt at cykle her." Cylistforbundet er interesserede i at se, hvordan løsningen med at lukke Stenholtsvej påvirker forholdene, men håber, at der bliver plads til en cykelsti på vejen. "Det giver kun mening at lukke Stenholtsvej, hvis man også gør noget på Jespervej, hvor der er rigtig dårlige oversigtsforhold, og bilisterne kører hurtigere."

Problem

: Mange børn kunne cykle til Kontiki Skolen og Johannesskolen ad denne vej, men der mangler cykelsti på dele af vejen, og der mangler en markering ved krydset ved Selskovvej. "Det første stykke er grus, og det er mildt sagt ikke let at køre på. Det gør, at mange cykler på vejen," siger Jesper Jerlang. Længere nede af vejen stopper en del med cykelsti pludselig i svinget ved Teglværket. Her er der dårlige oversigtforhold og meget trafik.

Løsning

: "Der er egentlig plads til at lave cykelsti hele vejen, så jeg forstår slet ikke, hvorfor den stopper. Af en eller anden grund fortsætter cykelstien ikke, og derfor må forældrene køre deres børn i skole. Det må være et af de billigste steder at få etableret cykelsti."