Concordias næstkommanderende: Kaptajnen løj

Kaptajnen gav ordre til, at besætningen skulle fortælle kystvagten, at alt var under kontrol.