Christina trodser sclerose og søsyge

Foto: Kenn Thomsen