Christiania taber skattesag til staten

Christianitterne kan ikke i fællesskab klage over ejendomsvurderinger, siger byretten, der frifinder staten.