Carl Krüger fylder 90 år

Den 3. december runder Carl Krüger de første 90 år.

Carl byggede hus, og flyttede til Værløse (Langkærvænge 66) i 1966 sammen med hustruen Poula Krüger (85 år). Parret har for få år siden fejret guldbryllup.

Han har været kontorchef i Tryg forsikring, siden han blev udlært som ganske ung, og til sin pensionering for snart mange år siden.Efter sin 70 års fødselsdag rejste ægteparret til Zimbabwe i Afrika, hvor de blev i tre måneder. Der kom han ud blandt de vilde dyr som han er meget betaget af og ud blandt de indfødte i Tongaland."Han har altid været afholdsmand, hvad spiritus og tobak angår, men han har et fantastisk humør, og er altid god for en tale, en sang, eller et lille vers," fortæller datteren Helle. Hans store interesse har været sommerhuset i Rågeleje, som blev solgt for nogle år siden. Nu går tiden med haven i Værløse, at få handlet ind på Bymidten og få orden i alle sine papirer og udklip.Carl og Poula Krüger har to døtre, fire børnebørn, fire oldebørn og et nyt på vej. -MK.