Café Stevnen er alle pengene værd

Café Stevnen lå som besparelsesforslag allerede tilbage i maj og juni, hvor det blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. På begge møder afviste Nyt Stevns blankt forslaget, hvilket vi også fik protokolleret. Det årlige tilskud på 500.000 kroner til caféen, der blev besluttet tilbage i 2015, var en god beslutning, som vi fortsat støtter fuldt ud. Vi har stor respekt for det store sociale arbejde, som Café Stevnens ledelse og frivillige gør. Caféen gør en stor forskel for mange mennesker og er en kæmpe gevinst for Stevns Kommune.

I Nyt Stevns går vi ind for, at udgifter skal gå op med indtægter. Vi har måttet finde store besparelser for at lave et budget 2019, som balancerer. Men det har vi gjort. Det er ikke sjovt at finde besparelser for 22,3 millioner kroner, men er i vores optik helt nødvendigt for at drive kommunen ansvarligt og ikke ramme meget hårdere på længere sigt.

Trods det var der nogle indsatser, der aldrig var til diskussion i vores parti. Det var Café Stevnen, en uafhængig borgerrådgiver på fuld tid, fast opnormering af socialrådgivere i afdelingen for udsatte børn og unge, jf. task force-rapporten, samt Frivillighedscenteret.

Besparelsen på 150.000 kroner rammer urimeligt hårdt i et lille budget som Café Stevnens. Et beløb, der i bund og grund er småpenge i det store kommunale budget. I Nyt Stevns er vi målløse over, at partier som slår sig op på at være socialt ansvarlige, kan finde på at lægge en så stor besparelse ind, som vil true cafeens eksistens. Det er svært at se logikken. For om flertallet havde kalkuleret med en overskridelse af budgettet på -22.300.00 kroner eller -22.450.000 kroner., kan vist komme ud på et.

Under alle omstændigheder vil Nyt Stevns ved andenbehandling af budgettet appellere til flertallet og stille ændringsforslag således, at Café Stevnen beholder sit nuværende tilskud.

Mogens Haugaard

Jørgen Larsen

Nyt Stevns