Byrødder i Odense bekymrer sig for mulig krænkelsestendens

Medlem af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune er bange for, at Agedrup Skole kun er toppen af isbjerget.