Byrådet har overhovedet ikke lyttet

Budgetforliget gør det umuligt at gennemføre ordentlig undervisning, konstaterer bestyrelsen på Lynge Skole, der også er provokeret af Green Cities' overlevelse

Foto: Peter Klar

Det indgåede budgetforlig, som blandt andet øger klassekvotienten til 28, vækker stor vrede i skolebestyrelsen på Lynge Skole.

"Vi må desværre konstatere, at byrådet overhovedet ikke har taget hensyn til høringssvaret fra Lynge Skole. I høringssvaret pegede skolebestyrelsen på, at forhøjelse af klassekvotient, reduktion af holdtimer, reduktion af støttetimer og flere specielle børn i undervisningen ville gøre det umuligt at gennemføre ordentlig undervisning på Lynge Skole, og ikke desto mindre er det nu præcist, hvad der er sket. Hvordan forestiller byrådet sig, at der skal gennemføres undervisning med 33-36 elever i praktisk musiske fag?", spørger formand for skolebestyrelsen, Bo Schmidt Pedersen, i en reaktion på budgetforliget.

Ifølge Bo Schmidt Pedersen er det ikke lokaler på Lynge Skole, der kan rumme 28 elever på mellemtrin og udskoling, endsige lokaler med plads til 33-36 elever i de praktisk musiske fag.

I sit høringssvar gjorde skolebestyrelsen på Lynge Skole tydeligt opmærksom på, at en udvidelse af elevantal i klasserne kun kunne ske, hvis der fulgte en pose penge med til ombygning af skolens eksisterende lokaler. "Vi må gå ud fra, at byrådet, som de ansvarlige politikere de påstår at være, ved budgetforliget har afsat midler til ombygning af Lynge Skole. Hvis dette mod forventning ikke skulle være tilfældet, må vi bede borgmesteren og det øvrige byråd om at forklare, hvordan undervisningen i praksis skal gennemføres", siger Bo Schmidt Pedersen.

På Lynge Skole er der også stor frustration over, at byrådet har fravalgt "need to have"-ydelser før "nice to have"-ydelser.

"Om end det kan være svært at acceptere, må det vel alt andet lige være vigtigere at kunne opretholde acceptable undervisningsvilkår i dagligdagen end at fastholde Green Cities-medlemskab, svømmeundervisning, lejrskoler osv., men tilsyneladende har der ikke været politisk mod til at træffe sådanne beslutninger," siger skolebestyrelsens formand Bo Schmidt Pedersen.

På Lynge Skole vil skolebestyrelsen i samarbejde med skolens ledelse nu opstarte drøftelser med kommunen vedrørende den nødvendige udbygning af Lynge Skole, således at alle brugere af skolen kan få acceptable vilkår.

"Det er den klare forventning, at arbejdet med ombygningerne vil blive igangsat med det samme, således at de fornødne arbejder kan gennemføres over sommeren 2011", siger Bo Schmidt Pedersen.