Byrådet delt i kritik af børns forhold på Sjælsmark

Socialdemokraterne fik ikke fuld opbakning til brev til Inger Støberg

Det er ikke en samlet kommunalbestyrelse i Hørsholm, der står bag et brev, der nu bliver sendt til udlændinge- og integrationsminister Inger Støberg (V) om børne forhold på Sjælsmark.

Dansk Folkeparti ønsker ikke "på nogen måde" at rette henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren "med et ønske om at destabilisere og underminere et i forvejen maksimalt udfordret asyl- og hjemsendelsessystem. Det er trist, at der er beboere på Center Sjælsmark, men man skal huske på, at de er der, fordi de selv har valgt ikke at samarbejde med de danske myndigheder om en igennem mange instanser behandlet og afgjort myndighedsafgørelse" og Venstre mente, " at et brev til ministeren alene skal forholde sig til det, som vedrører de kommunale udfordringer. Det betyder ikke, at Venstre ikke tager børnenes situation alvorligt, men henvendelsen bør fokusere på, at de mange underretninger om børnenes forhold på Udrejsecenteret er en økonomisk belastning for Hørsholm Kommune, og at kommunen derfor bør kompenseres herfor."

Derfor står 14 af de 19 byrådsmedlemmer bag brevet, som den socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøj havde taget initiativ til. Fire af fem Venstre-folk – Per Støvring Sørensen stemte som vikar for sygemeldte Fritz Reuther imod Venstre – og DF's Glen Madsen stemte imod det socialdemokratiske forslag.

Lundshøj gik efter at få hele byrådet til et skrive til ministeren for at enten at lukke centret og genplacere børnefamilier i andre centerstrukturer, "eller sekundært at omdanne Udrejsecenter Sjælsmark til et center, hvori der kun opholder sig børnefamilier". Desuden skal byrådet kræve af ministeren "at kompensere Hørsholm Kommune fuldt ud for så vidt angår de sagsbehandlingsressourcer, som Hørsholm Kommune bruger i forbindelse med behandling af underretningerne".

Hørsholm Kommune har oplevet en voldsom stigning af underretninger fra udrejsecentret. Antallet var sidste år nu oppe på 56 – en stigning på 25 procent. De betyder, at kommunen har været nødsaget til at afsætte en fuldtids sagsbehandler til at tage sig af de mange sager. Og det fortsætter: Også her i det nye år er der kommet underretninger om børnenes vilkår på udrejsecentret.

Niels Lundshøj begrundede sit initiativ med blandt andet Ombudsmandens redegørelse af 20. december 2018 om børns forhold på udrejsecentret, hvor Ombudsmanden opfordrer myndighederne til at se nærmere på faciliteterne i institutionen, og han har tidligere været fremme med, at Udrejsecenter Sjælsmark efter hans opfattelse er uegnet til børn.