Byggeri fremfor natur

Af Anna Bodil Hald, Danmarks Naturfredningsforening Furesø, Pilevænget 7, 3500 Værløse:

Miljøministeriets plan for Hjortespringkilens forlængelse over Flyvestation Værløse er ikke en langtidssikring af naturen, men en kortsynet udlægning af arealer til byggeri.

Miljøministeriets plan har slet ikke haft de store naturpotentialer for øje, som kilens forlængelse rummer, selv om vi er forpligtiget af 2010-målene om biologisk mangfoldighed, det vil sige mål om forbedring af forholdene for naturen og dyrelivet.

Vi har en enestående mulighed for at sikre overdrevsnatur og natursammenhænge mellem overdrevene på og uden for Flyvestationen. Men ministeriet har haft mere travlt med at få udlagt arealer til byggeri. Et én gang ødelagt natur med byggeri kan ikke genoprettes.

Med den anden hånd kræver Miljøministeriet, at de kommende kommuneplaner skal planlægges med natursammenhæng, fordi natursammenhæng er en afgørende forudsætning for at standse nedgangen i biologisk mangfoldighed. Det gælder for tør såvel som våd natur.

Den tørre natur er overdrevsnatur: Lavtvoksende plantearter som timian og blåklokke og varmekrævende insekter som græshopper og sommerfugle, der skal have en åben vegetation, hvor solen kan komme til at bage på jordbunden. Markfirben hører også til overdrevsnatur og forekommer i området.

Markfirben er vi særlig forpligtiget til at beskytte, da det er en såkaldt habitat-art. Flyvestation Værløse er et oplagt sted at begynde genopretning af overdrevssammenhæng. Her ligger flere små overdrev og her trænger en bestand af markfirben til en hjælpende hånd. Flyvestation Værløse et unikt område til etablering af natursammenhæng for tørbundsnatur, men Miljøministeriet har ikke levet op til egne krav.

ND håber, at vores fredningsforslag for Flyvestation Værløse vil blive gennemført, så visionerne om natursammenhæng for tørbundsnatur kan realiseres. Der er fælles fodslag med DN i nabokommunerne.

DN i Furesø, Ballerup og Egedal peger samlet på, at Hjortespringkilens forlængelse også skal indeholde Bringeslugten, det vil sige området mellem de to Sydlejre og Jonstrup Å.

Hertil kommer arealerne syd for Jonstrup Å i Ballerup kommune. Det drejer sig om Måløv Naturpark samt landskabet rundt om Novo Nordisk med flere bronzealderhøje.

DN ønsker også den grønne kile udvidet mod vest med landskabet omkring Rolandsgård i Knardrup i Egedal Kommune.