Byggede selv et hus af halm

Det blev halm ved et tilfælde, og halmvæggene til huset i Lundtofte blev bygget på en weekend i en halmworkshop. Men der var professionelle på banen til fundamentet, taget og det bærende bindingsværk. Familien måtte holde åbent-hus-arrangementer for nysge

Foto: Grete Hansen