Byforum som perma-nent arbejdsgruppe

Gode resultater med det arbejde der er udført i Fredensborg-Humlebæk

Byrådet nedsatte i sommeren 2005 to arbejdsgrupper, én i Fredensborg og én Humlebæk, under betegnelsen Byforum. Ideen var, at disse grupper skulle komme med forslag til en forbedring af kommunens kvaliteter og værdier, både når det gælder naturen, tilgængelighed, menneskelige relationer, bykvalitet og kulturarv.

Det var en meget stor mundfuld at gå i gang med, og resultatet er da også blevet, at man overordnet har fokuseret mest på bykvaliteten, og ikke mindst på de trafikale forhold.

For kort tid siden fremlagde de to Byforum resultatet af deres arbejde, og umiddelbart virker det imponerende, at de har kunnet præstere et så flot resultat, hvor grupperne virkelig er kommet rundt om en række emner, og har mange, gode forslag til løsninger.

I Humlebæk har gruppen især arbejdet med Humle Plads – eller trekantarealet ved Ny Strandvej, trafiksaneringen og herunder en rundkørsel i krydset Fredensborgvej/Hørsholmvej, en renovering af Peder Mads Strand, trafiksanering af Teglgårdsvej og Langebjergvej/Teglgårdsvej og det samme af Nederste Torpenvej.

Desuden har Humlebæk Center været genstand for en indgående drøftelse, hvor man på samme måde som i de øvrige sager fremlægger de bestående forhold og efterfølgende visionerne for en forbedring.

Byforum Fredensborg har på samme måde arbejdet med facts og visioner, og her har emnerne været torve og passager, handels- og caféliv, oaser som Langedam, slotte og slotsparken, kulturliv og bymiljø, blandet boligmiljø og parkeringspladser.

Forslagene fra begge byer indeholder desuden mange skitser og fotos.

@Mell.11.en-linie:Det fremtidige arbejde

Hvad er så fremtiden for Byforum, når vi til nytår går ind i den nye, store Fredensborg Kommune?

I en evaluering siger man fra forvaltningen – Claus Steffensen og Per Nørgaard – at de kun har positiv erfaring med denne form for inddragelse af borgerne, og de håber også, at Byforum kan fortsætte under en eller anden form.

I Karlebo kommune har man nedsat et Byforum i forbindelse med vitaliseringen af Kokkedal, altså et projektorienteret Byforum, mens man i Fredensborg-Humlebæk har valgt at spænde vidt.

– Skal Byforum fortsætte, er det oplagt at diskutere i hvilken form det skal køre og hvilke opgaver Byforum skal løse. Er det kun projektorienteret eller skal Byforum nedsættes permanent med mulighed for at optage nye medlemmer undervejs, spørger de to medarbejdere i forvaltningen.

Resultaterne fra de to Byforum grupper blev for kort tid siden forelagt Plan- og Miljøudvalget på et møde, og senest er det behandlet på et byrådsmøde. Her var der enighed om, at byrådet anbefaler Sammenlægningsudvalget at videreføre Byforum.

J. H.