BUPL er skeptisk

EN LYS IDÉ?

Både i Furesø og Egedal Kommune er man sikker på, at indførelsen af en bedre belysning i daginstitutionerne giver både roligere børn og et bedre arbejdsklima for pædagogerne.

Men i BUPL, pædagogernes fagforening, er man mere skeptisk:

"Jeg har ikke kendskab til, at der ligger noget dokumentation for, at det skulle have den virkning. Jeg kan ikke umiddelbart se det logiske i, at lys kan have en sammenhæng med støjniveau", siger Niels Berg Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i BUPL.

I Statens Byggeforskningsinstitut er man netop nu i gang med et lignende projekt i to kommuner, Hillerød og Kolding. Her lader arkitet Inge-Mette Kirkeby, der forsker i lysets indvirkning, forstå, at der endnu ikke foreligger en håndfast konklusion på, om bedre belysning i institutioner hjælper på den daglige trivsel.

"Men jeg tror helt bestemt det hjælper. Det handler jo meget om, at lyset skal passe til rummet og aktiviteten. Det betyder ikke nødvendigvis et farvel til stort loftslys. Der er både brug for hyggelys og loftslys."