Bunkere på Skansevej rives ned

De to bunkere ved Skansevej, der er blevet benyttet af misbrugere og flere gange har været ramt af brande, bliver nu revet ned af sikkerhedsmæssige hensyn

Foto: Steen Tue Bjerborg