Bunden skal blive hvor den er

Foto: Thomas Arnbo
Kokkedal, 28/4 2011. Usserød Å.
  Foto: Thomas Arnbo.
Kokkedal, 28/4 2011. Usserød Å. Foto: Thomas Arnbo. Frederiksborg Amts Avis Sjællandske Medier A/S

Kokkedal: Borgerne langs Usserød Å får diget gjort færdig, men de får ikke den udgravning af åen, som de længe har argumenteret for.

Ideen var at gøre åen dybere på den kritiske strækning langs Granvænget og Parallelvej, men en forhøring har afsløret massive protester fra de hørings- og klageberettigede.

Både Hørsholm og Rudersdal Kommuner vurderer, at en udgravning vil give negative effekter for biologien i vandløbet, og det samme vurderer Naturstyrelsen Roskilde samt en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma Niras.

– Vi synes ikke, at vi vil bruge borgernes penge på at sætte et projekt i gang, som vi ved bliver stoppet af høringssvar og Naturstyrelsen Roskilde, siger Flemming Rømer (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Udover et dige bliver der også lavet en udgravning langs Usserød å, som åen kan brede sig over, når vandstanden er høj efter et regnvand – en løsning, der ikke har udløst de samme voldsomme protester.