Budgetforlig: Tre nye børnehuse

Budget: En samlet Kommunalbestyrelse står bag Lejre Kommunes budgetaftale for 2022-25

Alle partier – S, SF, V, R, K, EL og DDF samt løsgænger Erik Holst står bag en budgetaftale for 2022 og frem til 2025. Sent tirsdag aften sad partierne og forhandlede på Allerslev Rådhus, og det lykkedes at lande et forlig så bredt, som det overhovedet kunne blive.

Dermed er den kommende kommunalbestyrelse bedre stillet, end hvis ikke alle havde været med i forliget og fået chancen for at efterlade sig deres fingeraftryk. Nu har den kommende kommunalbestyrelse, der tiltræder i det nye år, en bred platform at arbejde ud fra.

Aftalen har fået føjet en række nye elementer til i forhold til det udkast, der blev 1. behandlet.

Med aftalen holder Kommunalbestyrelsen hånden under velfærdsområderne og sikrer, at budgetterne holder trit med befolkningsudviklingen – særligt flere ældre og børn. Der er i budgetperioden afsat anlægsbudget på 90 mio. kr. til nye daginstitutioner i Lejre/Allerslev, Hvalsø og Gevninge, 70 mio. kr. til et nyt plejecenter i Hvalsø, og på anlægssiden prioriteres blandt andet også en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge og modernisering af Gevninge Beboerhus og -bibliotek.

På driftssiden er der skabt plads til et varigt økonomisk løft af folkeskolerne med 7,5 mio. kr. og af ældreområdet med 7,2 mio. kr. Erhvervsservicen styrkes med ekstra 0,5 mio. kr. årligt, budgettet til sundhedsplejen øges med 0,3 mio. kr., og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til trænerkurser i idrætsforeningerne, ligesom foreningstilskuddet få et lille løft med 0,1 mio. kr.

Borgmester Carsten Rasmussen:

-”Jeg udtaler mig på vegne af alle gruppeformænd, når jeg siger, at det er utrolig glædeligt, at hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2022-25. Alle partier har bidraget positivt, og vi står nu med en fælles aftale, som styrker den borgernære kernevelfærd og skaber plads til kloge, langsigtede investeringer”.

Budgetaftalen sætter en klar politisk retning for, hvad Kommunalbestyrelsen og administrationen skal arbejde med de kommende år. Vi kan nævne den grønne omstilling, som er et anliggende for alle og indgår i hver eneste budgetpost. Vi håber, at mange vil læse aftalen: https://www.lejre.dk/media/ge0lx1fm/budgetaftale-2022-2025-med-underskrifter.pdf

Også tak for de mange høringssvar, som vidner om et stort og vigtigt engagement!

Budgetforlig Lejre Kommune september 2021. d678ebae-c638-4a05-9766-4ef7ce11558c