Bryllup

Svinninge: Lørdag den 11. juli kl. 15 vies i Svinninge Kirke Laila Hansen, Svinninge (d.a. Mogens og Grethe Hansen, Regstrup) og Steffen Pedersen, Svinninge (s.a. gårdejer Bent Pedersen, Svinninge). Bryllupsadresse: Enghavevej 14, Svinninge.