Brugerråd på vej tilbage på Engholm

Engholm-beboer efterlyser, at rådet genetableres. Udvalgsformand: Der er dialog med Ældrerådet om sagen

Foto: Michael Braunstein