Brian M.: Nu kan stormflodsofre blive i deres hjem

Ny aftale kan spare ofre for stormflod for store beløb ved genopbygning, siger Brian Mikkelsen (K).

En lavere selvrisiko og et loft over regningerne for en stormflod.

Det er nogle af hovedresultaterne af en ny aftale om hjælp til danske boligejere, der bliver ramt af stormflod. Ifølge De Konservatives Brian Mikkelsen vil aftalen få stor betydning for de berørte boligejere.

– Vi har hele tiden fokuseret på, at der skulle være en lavere selvrisiko. Folk skal ikke flytte fra hus og hjem, fordi de ikke kan finansiere genopbygningen af deres hus, siger Brian Mikkelsen, der kalder aftalen et kæmpe fremskridt for de berørte danskere.

Han har selv fået et "utal af henvendelser" fra danskere, der har måttet betale op til flere hundredetusinde kroner for at få genopbygget deres huse og erstattet ødelagte møbler.

– Bankerne vil ikke låne dem penge, når de først en gang er blevet ramt af en stormflod. Men nu kommer der en maksimal grænse på 30.000 kroner for det, man selv skal betale. Det gør det muligt for alle at få genoprettet deres hjem og gjort det beboeligt igen, siger Brian Mikkelsen.

Han understreger, at mange vil slippe billigere end 30.000 kroner, fordi selvrisikoen også bliver sat ned.

Spørgsmål: Hvem skal betale for at kompensere de berørte boligejere?

– Det er en fælles kollektiv forsikring, stormflodsforsikringen, som vi alle betaler i fællesskab.

– Vores holdning er, at det er et nationalt ansvar at hjælpe dem, som helt uretmæssigt blev ramt af den tragedie, det var at få oversvømmet deres huse den 6. december, siger Brian Mikkelsen med henvisning til decemberstormen Bodil.

Spørgsmål: Der har tidligere været lavet oversigter over, hvilke områder i Danmark der ikke egner sig til beboelse på grund af risikoen for oversvømmelse. Er der ikke et ansvar hos den enkelte boligejer?

– Jo, og det er også derfor, der som del af aftalen er nedsat et udvalg, som skal se på den fremtidige struktur på området. Om der er nogle, som ikke skal opfordres til at bygge eller udvide deres huse, hvis de eksempelvis bor tæt på kysten.

– Men de mennesker, som var udsat for tragedien den 6. december, har ikke været vidende om de ting. Og de skal ikke rammes af, at der er principielle overvejelser om, hvor man skal bygge henne i fremtiden, siger Brian Mikkelsen.

Underdirektør Torben Wess Garne, Forsikring & Pension, er positiv over for den nye aftale.

– Den nye aftale er grundliggende positiv og betyder, at man nu afgør erstatningerne mere, som forsikringsselskaberne gør. Det skaber en større fleksibilitet med hensyn til erstatninger, siger han.

Det er forsikringsselskaberne, der takserer stormflodsskaderne efter Stormrådets regler. Derfor ser de det som positivt, at reglerne nu vil ligne den nuværende praksis.

At ændringerne kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft er en udfordring, som kan løses, siger Torben Weiss Garne.