Brian M. kan få råd mod bander på nettet

Det Kriminalpræventive Råd har allerede en stribe gode råd mod den bandekriminalitet, som justitsministeren beder alle om gode råd til at fjerne.

De gode råd mod bandekriminalitet, som justitsminister Brian Mikkelsen (K) nu efterlyser, findes allerede. Det Kriminalpræventive Råd har en bunke forslag på rådets hjemmeside fra ind- og udland. Formanden for rådet, juraprofessor Eva Smith, mener, at redskaber mod bander allerede findes og er sat i gang, men slet ikke i tilstrækkeligt stort omfang. Hun er glad for, at ministeren nu taler om en blødere linje.

– Det tyder på, at han gerne vil lytte til os. Det er vi rigtigt glade for at høre. Vi vil meget gerne komme med forslag, siger hun.

Justitsministeren "beder alle om hjælp og gode råd" på mailadressen stopbandernenu@jm.dk.

Ifølge Eva Smith gælde det om at finde børn i risikogruppen. Mentorordninger, hvor én voksen tager sig af en ung på afveje, har vist sig at fungere usædvanligt godt. Rundt omkring arbejdes der også med at få unge ind i sportsklubber og lignende, så de har venner uden for det kriminelle miljø. En anden idé er ungesamråd, hvor den unge sidder sammen med en socialrådgiver, en lærer og en gademedarbejder. Hver kommune bør lægge en plan for, hvad den vil gøre, mener formanden for Det Kriminalpræventive Råd.

– Vi har forsøgt at komme med alternativer til den hårde linje. Det virker jo ikke rigtigt, når man ikke får fanget de ansvarlige. Så hjælper det jo ikke så meget at true med voldsomme straffe, siger Eva Smith.

Med den såkaldte bandepakke fra marts bebudede justitsministeren, at der skulle nedsættes banderåd i lokalområder. I rådene skal der sidde folk fra politiet, de sociale myndigheder og skolerne, beboerforeninger, daginstitutioner, idrætsforeninger, fritids- og ungdomsklubber, indvandrerforeninger, fædregrupper, natteravne, forretnings- og erhvervslivet. Imidlertid er rådene ikke blevet til så meget, fortæller Eva Smith.