Brevet fra Venstre

Nedendunder bringer vi brevet fra Venstres hovedbestyrelse til Venstres bestyrelsesmedlemmer i Ølstykke i sin fulde længde: Eksklusion fra medlemskab af Venstre

På sit møde i Venstres Hovedbestyrelse den 19. november 2006 traf Hovedstyrelsen følgende beslutning:Ølstykke Venstres bestyrelsesmedlemmer, Claus Madsen, Bjarne Larsen, Helle Iversen, Susanne Rousing Søndergaard, Preben Meiling, Jørn Rasmussen og Gitte Bjelke Thomsen ekskluderes som medlemmer i Venstre med øjeblikkelig virkning efter deres beslutning om igen at give medlemskab i Venstre til Svend Kjærgaard Jensen, Lise Nielsen og Bendt Tranekær Rasmussen, som hovedbestyrelsen ekskluderede den 30. januar 2006. Bestyrelsens medlemmer har truffet en beslutning, som de ikke har bemyndigelse til efter Venstre vedtægter. Og det er gjort mod bedre vidende, fordi det gentagne gange er blevet oplyst overfor bestyrelsen, at den ikke har denne myndighed. Eksklusionen af Svend Kjærgaard Jensen, Lise Nielsen og Bendt Tranekær Rasmussen blev foretaget af hovedbestyrelsen, og kunne derved alene omgøres ved at forelægge eksklusionen på det førstkommende landsmøde, hvilket de 3 ekskluderede ikke har forlangt.Eksklusion af dig fra medlemskab i Venstre trækkes tilbage, såfremt bestyrelsen senest den 4. december kl. 12.00 har meddelt partisekretær Jens Skipper Rasmussen, at den har annulleret sin beslutning om genoptagelse af Svend Kjærgaard Jensen, Lise Nielsen og Bendt Tranekær Rasmussen som medlem i Ølstykke Venstre.Søllerød, 20. november 2006Jens Skipper RasmussenPartisekretær