Brandvæsenet sendes ikke i udbud

Kommunen effektiviserer nu sin kørselsopgave for at spare 1,3 mio. kroner. Det vil give ændringer i servicen for nogle borgere

Kørselsordning Den del af den kommunale kørselsopgave, som varetages af Hørsholm-Rudersdal Brandvæsen, kommer alligevel ikke i udbud.

Det betyder, at de borgere, som brandvæsenet hidtil har kørt til daghjem, aktivitetscentre og genoptræning, fortsat vil komme til at møde de kendte chauffører i de røde biler fra det fælles brandvæsen.

Beslutningen om ikke at sende denne del af kørselsopgaven i udbud blev truffet af en helt enig kommunalbestyrelse mandag aften.

Bag beslutningen ligger en anerkendelse af, at de nuværende brugere er meget tilfredse med Hørsholm-Rudersdal Brandvæsen.

Her besluttede politikerne samtidig også at følge op på budgetbeslutningen om at effektivisere den samlede kørselsopgave for dermed at opnå en gevinst på op til 1,3 mio. kroner.

Første skridt frem mod en gevinst er at sende opgaven i udbud, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Formanden for social- og seniorudvalget, Thorkild Gruelund (K), er glad for, at brandvæsenet beholder kørselsopgaven, fortæller han til Ugebladet:

"Har man noget velfungerende, skal man tænke sig godt om, før man smadrer det. Jeg er overordentlig godt tilfreds med, at vi bevarer det gode serviceniveau for de allersvageste: de demente og de fysisk svage," siger Gruelund:

"Det er afgørende for begge parter, at vi har de chauffører, så der er en vis genkendelighed. Det handler om tryghed, og dét er lige så vigtigt som at bringe folk fra A til B."

Det er dog ikke kun de demente og de fysisk svage borgere, som køres rundt på kommunens regning.

Hver uge bliver flere hundrede borgere kørt til og fra deres bestemmelsessted af Hørsholm Kommune.

Det er kørsel i bus eller taxa til f.eks. skole, læge eller beskyttet beskæftigelse og mange andre ting.

Det er en række forskellige vognmænd med individuelle aftaler, der klarer opgaven, men Hørsholm Kommune vil nu samle en stor del af opgaven for at opnå en effektiviseringsgevinst.

Det udbud, som kommunalbestyrelsen mandag vedtog at sætte i gang, vil have virkning fra 1. oktober 2015, og foretages i samarbejde med Trafikselskabet Movia.

Kommunen samarbejder allerede nu med Movia om kørsel til specialskoler, beskyttet beskæftigelse mm. Det nye er, at samarbejdet også kommer til at omfatte folkeskoleområdet samt kørsel til læge og speciallæge.

Hørsholm Kommune vurderer, at en del af effektiviseringsgevinsten vil kunne hentes ved et samlet udbud af kørslen.

Den sidste del af gevinsten på op til 1,3 mio. kroner skal findes gennem bedre udnyttelse af kommunens egne busser på institutionsområdet samt en generel gennemgang af serviceniveauet for kørsel.

Det betyder, at nogle brugere kan opleve, at serviceniveauet for deres kørsel kommer til at ændre sig.

Hvad serviceniveauet så eventuelt ændres til, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om senere på året.

Inden da inddrager kommunen de relevante brugere, herunder skolebestyrelser, Handicaprådet og Seniorrådet og hører dem omkring serviceniveauet, som f.eks. omfatter regler for ventetid og kriterier for visitation til kørselsordningerne.

lars.schmidt@lokalavisen.dk