Brand i ballerne

Foto: Kenn Thomsen

Tirsdag ved middagstid blev der opdaget en brand i en større stak halmballer på Bjergskovvej i Kirke-Såby. Stakken med cirka 70 baller stod ved nogle træer. Branden var så kraftig, at brandvæsnet ikke skønnede det muligt at redde halmen, men lod i stedet for ballerne brænde ud under kontrollerede former. Brandårsagen kan være en glød fra et nærliggende halmfyr, som har fået næring af den kraftige blæst.