Borgmestrene kræver trafikløsninger

Seks nordsjællandske kommuner går nu hele vejen for at fremme de tre trafikløsninger, de er enige om: Tredje etape af Frederikssundsmotorvejen, udvidelse af Hillerødmotorvejen og forbedring af Kystbanen. Store virksomheder jubler

Borgmestrene i seks nordsjællandske kommuner har tænkt sig at gå – eller rettere: køre – hele vejen for som en nordsjællandsk pendant til den jyske trafikmafia at fremme de interesser, som tjener området bedst.

'Hele vejen' betyder i denne forbindelse uhæmmet at benytte sig af og påvirke politiske forbindelser og kontakter – lige fra lokale folketingsmedlemmer og -kandidater til nuværende og tidligere ministre samt medlemmer af Folketingets Transportudvalg.

På et pressemøde på virksomheden Foss i Hillerød offentliggjorde borgmestrene i Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Helsingør en rapport om infrastrukturen i Nordsjælland.

Rapporten er lavet af Cowi og læner sig tæt op ad de anbefalinger, som Trængselskommissionen kom med i efteråret 2013.

De seks kommuner er enige om at bakke op om tre konkrete forslag: 1) færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen med tredje og sidste etape, 2) udvidelse af Hillerødmotorvejen, herunder udvide forlængelsen mellem Allerød og Hillerød til motorvej og forbedre vejforbindelsen til Helsinge og 3) forbedring af Kystbanen.

Samlet set skønner de seks kommuner – med Cowis hjælp – at det vil koste 4,8 mia. kroner at gennemføre de tre forslag.

Forslagene blev præsenteret på et pressemøde hos Foss i Hillerød. De seks borgmestre luftede stor enighed, og repræsentanter fra tre af de største virksomheder i Nordsjælland nærmest jublede.

For en gennemførelse af forslagene vil efter deres mening betyde, at Nordsjælland vil fortsætte med at være et smørhul for store virksomheder, at virksomhederne fortsat vil kunne tiltrække dygtige medarbejdere og, at man af den grund ikke behøver at flytte fra området.

"De seneste otte-ti år har infrastrukturen været en kritisk faktor for os. Nordsjælland er et smørhul for virksomheder. Vi er meget tæt på København, uddannelsesinstitutionerne og lufthavnen, og oveni er her en dejlig natur," sagde dagens vært, Torben Ladegaard, administrerende direktør i Foss:

"Vi har i dag adgang til en stor medarbejderpulje, og derfor er det så pokkers vigtigt, at infrastrukturen omkring vores virksomhed er i orden."

Hanne Bødker-Petersen, administrerende direktør i SCT Transport, der holder til både i Gilleleje og Hillerød, var enig:

"Vi har på grund af infrastrukturen ikke kunnet rekruttere medarbejdere til vores administration i Gilleleje og har derfor måtte flytte den til Hillerød. Vi har derfor en sund og naturlig interesse i at støtte borgmestrenes forslag. Det er bydende nødvendigt, det her," sagde hun.

Fra Haldor Topsøe i Frederikssund sagde group vice president Henrik Guldberg:

"Et rammevilkår for os er at have adgang til de rigtige medarbejdere, og eftersom vi holder til i Frederikssund med en tredjedel af vore 2.200 medarbejdere, støtter vi særligt udvidelsen af Frederikssundsmotorvejen."

Steen Hasselriis (V), borgmester i Halsnæs, førte ordet for de seks kommuner på pressemødet, og han understregede:

"Forslaget er ikke partipolitisk. Det er ikke et forslag fra én kommune. Det er fra borgmestrene i seks kommuner, og der er tale om et vækstforslag. Det er væksten i flere arbejdspladser, der er årsag til dette initiativ, som løser en række trafikale udfordringer i Nordsjælland, er billige at gennemføre og giver en samfundsøkonomisk gevinst."