Borgmesteren tror på Egedal By

Foto: Annemette Ross Jensen