Borgmesteren skriver revytekst

Borgmester Kirsten Jensen har i år bidraget med en tekst til årets centerrevy i Grønnegadecentret

Foto: John Jessen Hansen