Borgmesteren har ret

Jesper Hammer, medstifter af Det Nye Allerød

Mandag aften var endnu en stolt aften for såvel idrætsudøvere som os, der bor i Allerød Kommune. En stolt aften fordi den viser hvordan de enkelte foreninger og deres ledere med meget små midler og dårlige faciliteter alligevel formår at lave store resultater. OL deltagelse, euro-pamesterskaber, danmarksmesterskaber og mange andre flotte resultater.

Så det er med god grund borgmesteren udtaler, at der er grund til at være stolt. Men tænk hvilke resultater det ikke kunne blive til, hvis kommunen havde prioriteret idrætten højere. Flotte resultater er ikke den eneste grund til, at der er behov for at prioritere idrætten højere. Integration, sundhed og social samhørighed er blandt de ord der oftest bliver brugt i forbindelse med argumentationen for hvorfor en kommune burde prioritere idrætten højt.

Det Nye Allerød ønsker naturligvis så mange gode resultater som muligt. Men for os ligger en af grundstenene i en kommunes velfærd i at kunne tilbyde sine borgere, såvel unge som gamle, faciliteter hvor man som borger selv har mulighed for at tage et selvstændigt ansvar for sin fysiske velvære og sociale samhørighed.

Mandag aften var også en aften med politiske budskaber, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at Det Nye Allerød ikke deler samme begejstring for de idrætsfaciliteter der findes i vores kommune som AIU.

Vi respekterer AIU for deres mangeårige arbejde for at skabe bedre faciliteter i kommunen. Men den åbenhed som vi efterlyser hos kommunen, efterlyser vi også hos AIU.

For det første er der ikke mange borgere i kommunen, der kender til eksistensen af AIU og endnu mindre hvilken agenda der arbejdes efter. Fra talerstolen udtalte AIU, at man kunne ønske at de "mennesker" der arbejdede for fodboldanlægget på Møllemosen var gået igennem AIU. Denne udtalelse kom som en meget stor overraskelse for os. Vi har faktisk flere gange prøvet at komme i kontakt med AIU, uden at man har fundet tid til at komme tilbage.

Vi ville nemlig godt høre, hvilken agenda AIU arbejder efter og ikke mindst hvilke prioriteter der arbejdes efter. Vi gik så langt, så vi forespurgte om mulighed for at deltage i AIU's møde 20. februar 2008 – og fik et nej. Rygtet i byen siger dog, at undertegnede vil få mulighed for at deltage i næste møde, og det takker vi naturligvis for.

Forkortet af red.