Borgmesteren fejlciteret

Fredensborg Kommune og regionen skal i de kommende år tage beslutninger om de brand- og redningsdækning i hele kommunen.

På den baggrund kom Uge-Nyt i sidste uge til at tillægge borgmester Olav Aaen fejlagtige udtalelser om ambulancedrift, m.m.

Her bringes borgmesterens indlæg ved behandlingen af lokalplanen for Falck-stationen:

Denne sag handler om placeringen af en ny falckstation, hvorfra den fremtidige betjening vil udgå – til foreløbig en del af – og måske om tre år til hele den nye Fredensborg Kommune, som bliver en realitet den 1. januar.

Da vi er så tæt på nu, og hvor vi ved, at der er et flertal imod denne beliggenhed i Sammenlægningsudvalget, finder jeg det uhensigtsmæssigt, at byrådet skal afgøre denne sag.

I høringsperioden er der kommet mange indvendinger fra borgerne mod denne beliggenhed, og med de sonderinger, der har været, føler jeg mig overbevist om, at der er andre realistiske placeringsmuligheder, der er mere egnede.

Jeg mener derfor, at man på det foreliggende skal sige nej til lokalplanen, og så må man finde en anden løsning for Falck, og det kan så komme op i den nye kommunalbestyrelse, sagde borgmester Olav Aaen.