Borgmesteren åbner en dør for lovliggørelse

Foto: Lars_Skov
Lars_Skov

Poul Drews, Julianelund

Helsingør: Borgmesteren erkender nu, at der kan være tale om passivitet fra kommunens side i forhold til Julianelund.

Så en tak til borgmesteren for at "flytte" sig fra tidligere meget firkantede holdning til Julianelund, idet borgmesteren for nylig har udtalt, at sager i Julianelund skal behandles særskilt med inddragelse af relevante hensyn, herunder også kommunens eventuelle passivitet over for enkelte ulovlige byggerier". 10 dage tidligere udtalte borgmesteren, "jeg har svært ved at forestille mig, at der kan dispenseres"

Borgmesteren slår således nu offentligt fast, at der kan være tale om passivitet fra kommunens side, som kan betyde lovliggørelse af byggerier i Julianelund.

Borgmesterens erkendelse af evt. passivitet fra kommunens side forventes at blive videregivet til de uvildige advokater, som arbejder på en redegørelse om ligheder og forskelle mellem Tårnby-sagen og Julianelund.