Borgmester svarer på læserbreve om J. Jensen

Foto: Lars_Skov
29062014 Hillerød, Rønbjerg Allé skal udvikles som industriområde
  Foto: Lars Skov
29062014 Hillerød, Rønbjerg Allé skal udvikles som industriområde Foto: Lars Skov Lars_Skov

Dorte Meldgaard, Borgmester i Hillerød

I debatten om J Jensen Miljø Aps´ ønske om at etablere et recycklingcenter på Rønbjerg Alle bliver Hillerød Kommune gentagne gange beskyldt for allerede at have besluttet, om virksomheden får lov at bygge på grunden.

Det er naturligvis ikke korrekt. Der bliver udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for området. VVM-rapporten redegør for alle væsentlige miljøkonsekvenser, der skal håndteres. J Jensen Miljø Aps får kun lov at etablere sig, hvis de kan vise, at de kan leve op til de miljøkrav, der er.

Der bliver i læserbreve spurgt, hvorfor J Jensen ikke bare kan blive, hvor de er i Uvelse eller hvorfor der ikke kan findes en alternativ placering.

Området ved Rønbjerg Alle er allerede i dag udlagt som erhvervsområde. Vi har tidligere henvendt os til miljøministeren for at undersøge, om J Jensen kunne få dispensation til at udvide på deres nuværende adresse. Det har vi fået blankt nej til med henvisning til Fingerplanen og med henvisning til, at den slags virksomheder skal ligge i erhvervsområder i byerne.

Der bliver også spurgt til, hvorfor J Jensen fælder træer på grunden nu. J Jensen ejer grunden på Rønbjerg Alle. Og derfor må de gerne fælde træer, så længe der ikke er tale om fredskov. Området er blevet besigtiget, og de fældninger, der er foretaget, er ikke fredskov. At J Jensen nu vælger at fælde træerne, betyder ikke, at byrådet har besluttet, hvorvidt virksomheden får lov at etablere sig.