Borgmester overvejer fremtiden

Først sidst på året beslutter borgmesteren om han genopstiller